Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal


Otizm

Otistik spektrum bozukluğu erken çocukluk döneminde başlayan nörogelişimsel bozuklukdur.Temel özellikleri sosyal ilişkilerde sorun yaşama, sözlü ve sözsüz iletişim bozukluğu, yineleyen davranış bozuklukları, yineleyen davranış kalıpları ve kısıtlı ilgi alanları olmasıdır.

Otizmde Belirtiler

Göz temasından kaçınma, grup oyunlarına katılmama, tek başına oyuncaklarla amacına uygun olmadan oynama, konuşma gecikmesi, taklit yapmama, tekrarlayıcı hareketler (kapıları açma kapama, elektrik düğmesini açıp kapama, tekerlek döndürme gibi) otizm belirtisi olabilir. Bu durumlarda doktora danışmak gerekir.

Otizmde Tanı ve Tedavi

Otizm tanısı alan çocukların bir kısmında altta yatan epilepsi, metabolik ve genetik hastalıklar olabilir. Bu nedenle otizm tanısı almış hastaların bu yönde irdelenmesi ve bu hastalıklar tespit edildiği durumlarda tedavilerinin aynı zaman da düzenlenmesi gerekir.

Otizm tanısının erken konması tedaviye cevap açısından çok önemlidir. Erken tedavi ile çocuklara yeni beceriler kazandırmak ve davranış değişikliği kazandırıp agresif davranışları kontrol altına almak çok önemlidir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.