Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal


Çocuk Nöroloji Uzmanı - Prof. Dr. Ebru Kolsal

Prof. Dr. Ebru Kolsal

Çocuk Nöroloji Uzmanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1976 yılında Adana'da doğdum. Adana Anadolu lisesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldum. Çok severek seçtiğim Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Ardından 2008 yılına kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalından yardımcı doçent olarak asistan ve öğrenci eğitimi yaptım.

Bu dönemde ülkemizde çocuk nörologuna olan ihtiyacı fark ederek üst ihtisasımı yapmak üzere tekrar Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Nöroloji bilim dalına döndüm ve burdaki eğitimimi 2011 yılında tamamladım. Aynı yıl mecburi hizmetimi yapmak üzere Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tayin oldum.

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Çocuk Nöroloji Kliniği ve Çocuk EEG birimlerini kurdum.

Eylül 2015'de üniversite doçentliği ünvanını aldım ve şu anda kendi özel kliniğimde mesleki tebrübelerimi hastalarımla paylaşmaktayım.

Ögrenim Durumu

1993 - 1999
Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999 - 2004
Tıpta Uzmanlık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008 - 2011
Tıpta Yandal Uzmanlık
Gazi Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

Görevler

1999 - 2004
Arş. Gör. Dr.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2004 - 2005
Uzm. Dr.
Yozgat SSK Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2005 - 2008
Yard. Doç. Dr.
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008 - 2011
Arş. Gör. Dr.
Gazi Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2011 - 2012
Yard. Doç. Dr.
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2012 - 2014
Uzm. Dr.
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü
2014 - 2015
Uzm. Dr.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Arş. Hast. Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nöroloji Bölümü

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

- Türkiye Çocuk Nörolojisi Dernegi

Eserler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 KOLSAL EBRU, SERDAROGLU AYSE, ÇILSAL ERMAN, KULA SERDAR, SOYSAL ACAR AZIME SEBNEM, ÇITAK KURT AYSEGÜL NESE, ARHAN EBRU (2014). Can heart rate variability in children with epilepsy be used to predict seizures?. Seizure, 23(5), 357-362., Doi: 10.1016/j.seizure. 014.01.025

A.2 PISKIN IBRAHIM ETEM, ÇALIK MUSTAFA, ABUHANDAN MAHMUT, KOLSAL EBRU, KARAKAS ÇELIKSEVIM, ISCAN AKIN (2013). PD-1 Gene Polymorphism in Children with Subacute Sclerosing Panencephalitis. Neuropediatrics, 44(04), 187-190., Doi: 10.1055/s-0033-1338134)

A.3 PISKIN IBRAHIM ETEM, KARAKAS ÇELIK SEVIM, ÇALIK MUSTAFA, ABUHANDAN MAHMUT, KOLSAL EBRU, ÇAKMAK GENÇ GÜNES, ISCAN AKIN (2013). Association of Interleukin 18, Interleukin 2, and Tumor Necrosis Factor Polymorphisms with Subacute Sclerosing Panencephalitis. DNA and Cell Biology, 32(6), 336-340., Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.1089/dna.2013.1997

A.4 YÜKSEL BIROL, AYDEMIR CUMHUR, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, CAN MURAT, DEMIRTAS SELDA, TOMAÇ NAZAN (2009). The effect of treatment with montelukast on levels of serum interleukin-10, eosinophil cationic protein, blood eosinophil counts, and clinical parameters in children with asthma. The Turkish Journal of Pediatrics, 51(5), 460-465.

A.5 KAZANCI EBRU, KOLSAL EBRU, ERGENEKON NURIYE EBRU, VURAL ÖZGE, GÜCÜYENER KIVILCIM (2011). Long-Term Monitoring of a Critically Ill Preterm Infant with Two-Channel Amplitude Integrated Electroencephalography. Neuropediatrics, 42(06), 237-239., Doi: 10.1055/s-0031-1297932

A.6 AYDEMIR CUMHUR, Eldes Nilüfer, KOLSAL EBRU, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, GÜL SANSER, Erdem Zühal (2009). Acute Tetraventricular Hydrocephalus Caused by Mumps Meningoencephalitis. Pediatric Neurosurgery(45), 419-421., Atıf Sayısı: 1

A.7 KUTSAL EBRU, Paslı Figen, Isıklı Sedat, SAHIN FIGEN, Yılmaz Gökçe, Beyazova Ufuk (2011). Preliminary validation of the child abuse potential inventory in Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 26(14), 2856-2865., Atıf Sayısı: 4

A.8 Arhan Ebru, Serdaroglu Ayse, Ozturk Bahadır, Ozturk H. Serdar, Ozcelik Aysima, Kurt Nese, Kutsal Ebru, Sevinc Neriman (2011). Effects of epilepsy and antiepileptic drugs on nitric oxide, lipid peroxidation and xanthine oxidase system in children with idiopathic epilepsy. Seizure, 20(2), 138-142., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1016/j.seizure.2010.11.003

A.9 Kolsal Ebru, Tekin Ishak Özel, Piskin Etem, Aydemir Cumhur, Akyüz Mehmet, Çabuk Hasan, Eldes Nilüfer, Numanoglu Varim (2009). Treatment of severe amitriptyline intoxication with plasmapheresis. Journal of Clinical Apheresis, 24(1), 21-24., Atıf Sayısı: 7, Doi: 10.1002/jca. 20185

A.10 AYDEMIR CUMHUR, Aktas Elif ,Eldes Nilüfer, KOLSAL EBRU, DEMIREL FATMA, EGE AHMET (2008). Community-acquired infection due to Stenotrophomonas maltophilia: a rare cause of septic arthritis. The Turkish Journal of Pediatrics(50), 89-90., Atıf Sayısı: 5

A.11 KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR, ELDES NILÜFER, DEMIREL FATMA, POLAT RECEP, TASPINAR OZAN, KÜLAH EYÜP (2007). Severe Hypermagnesemia as a result of excessive cathartic ingestion in a child without renal failure. Pediatric Emergency Care, 23(8), 570-572., Atıf Sayısı: 15

A.12 KOLSAL EBRU, SERDAROGLU AYSE, SOYSAL ACAR AZIME SEBNEM, Gürkas Esra, Yılmaz Ünsal (2014). Cognitive Findings in Benign Childhood Epilepsy with Occipital Paroxysms. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 7(2), Doi: 10.4328/JCAM.2344

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1 TEZCAN SABAHAT, ALTINTAS KERIM HAKAN, AYDIN SON YESIM, ÇIKRIKÇI IREM, DOGU BURCU BALAM, ERDEM GÜLIZ, KUTSAL EBRU (1999). Ankara Oran saglık ocagı bölgesine baglı ilkögretim okullarında çalısan kadın ögretmenlerde osteoporoz risk faktürlerinin boyutunun saptanması. Hacettepe Toplum Hekimligi Bülteni(1), 1-5.

D.2 TEZCAN SABAHAT, ALTINTAS KERIM HAKAN, AYDIN SON YESIM, ÇIKRIKÇI IREM, DOGU BURCU BALAM, ERDEM GÜLIZ, KUTSAL EBRU (1999). Bir Halk saglıgı sorunu osteoporoz. Hacettepe Toplum Hekimligi Bülteni(1), 5-6.

D.3 KUTSAL EBRU (2004). Olgu Sunumu: Hirschsprung (Dogumsal agangliyonik megakolon). Sted, 13(6), 232-233.

D.4 ELDES NILÜFER, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR, TUNCER TUNÇ, AMIROVA AMINE (2006). Karbonmonoksit zehirlenmesinin geç nörolojik bulguları: Bir vaka sunumu. Çocuk Dergisi, 6(4), 284-286.

D.5 KOSIF RENGIN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR (2007). On yasındaki serebral palsili çocuklarda farklı antropometrik ölçümlerle büyümenin degerlendirilmesi. Yeni Tıp Dergisi (24), 35-38.

D.6 KUTSAL EBRU, GÜCÜYENER KIVILCIM, BAKIRTAS ARZU, ELDES NILÜFER, ÖZTAS MURAT ORHAN, DURSUN AYSE (2008). Youngest netherton patient with ingantile asthma. Tüberküloz ve Toraks dergisi, 56(1), 104-108.

D.7 AYDEMIR CUMHUR, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, Eldes Nilüfer, KUTSAL EBRU, POLAT RECEP, Numanoglu Varım (2008). Mycoplasma pneumoniae'ya baglı yogun parapnömonik efüzyonlu bir olgu sunumu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(3), 310-314.

D.8 AYDEMIR CUMHUR, AYDEMIR HANDE, POLAT RECEP, PISKIN IBRAHIM ETEM, KOLSAL EBRU, ELDES NILÜFER, PISKIN NIHAL (2008). Pediyatrik yas grubunda üriner sistem infeksiyonlarına sebep olan üropatojenlerin dagılımının ve antimikrobiyal dirençlerinin degerlendirilmesi. Klimik, 21(3), 118-121.

D.9 GÜCÜYENER KIVILCIM, ARHAN EBRU, KOLSAL EBRU, ÖZÇELIK AYSE AYSIMA, DEMIR ERCAN, SERDAROGLU AYSE (2011). Clinical efficacy of topiramate in the treatment of pediatric iidiopathic intracranial hypertension: Case report. Türkiye Klinikleri J Pediatri, 20(4), 326-330.

D.10 ÇITAK KURT AYSEGÜL NESE, HIRFANOGLU TUGBA, SERDAROGLU AYSE, YILMAZ ÜNSAL, KOLSAL EBRU (2013). Irkilme epilepsisi. Türkiye çocuk hastalıkları dergisi, Doi: 10.12956

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 KOLSAL EBRU, SERDAROGLU AYSE, ÇILSAL ERMAN, KULA SERDAR, SOYSAL ACAR AZIME SEBNEM, ÇITAK KURT AYSEGÜL NESE, ARHAN EBRU, OLGUNTÜRK RANA, Dirençli epilepsi hastalarında iktal kardiak degisikliklerin belirlenmesi. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi

E.2 ÖNK GÜLZADE, AYDEMIR CUMHUR, ELDES NILÜFER, PISKIN IBRAHIM ETEM, KUTSAL EBRU, AYDIN MUSTAFA, TOMAÇ NAZAN, Allerjik rinitli çocuklarda kullanılan farklı tedavilerin pulmoner arter basıncı ve klinik bulgular üzerine etkileri. XIV. Ulusal alerji ve klinik immunoloji kongresi

E.3 ÖNK GÜLZADE, AYDEMIR CUMHUR, UGUR MEHMET BIROL, PISKIN IBRAHIM ETEM, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, TOMAÇ NAZAN, Allerjik rinitli çocuklarda montelukast ve levosetirizin tedavilerinin nazal semptom skoru ve nazal hava akımlarına etkileri. XIV. Ulusal allerji ve klinik immunoloji kongresi

E.4 KUTSAL EBRU, ÖZTOPRAK NEFISE, AYDEMIR CUMHUR, ELDES NILÜFER, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, POLAT RECEP, Akut pyelonefrit olgularında etken dagılımı ve antibiyotik direnç oranları. 49. Milli Pediatri Kongresi

E.5 KOSIF RENGIN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, TUNCER TUNÇ, Zonguldak il merkezindeki ilkögretim okulu ögrencilerinde bazı antropometrik ölçümlerle büyümenin degerlendirilmesi. 2. Uludag Pediatri Kıs Kongresi

E.6 KUTSAL EBRU, NILÜFER ELDES, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, AYDEMIR CUMHUR, YAMAN ARZU, Üç olgu nedeniyle favizm. 49. Milli Pediatri Kongresi

E.7 ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR, NUMANOGLU VARIM, POLAT RECEP, Saglıklı bir çocukta Mycoplasma Pneumoniae'ya sekonder gelisen nekrotizan pnömoni olgusu. 49. Milli Pediatri Kongresi

E.8 TUNCER TUNÇ, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR, ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, TOMAÇ NAZAN, Hafif orta persistan astımlı çocuklarda inhale kotikosteroid (budenosid)'in alf-1 antitripsin, sistatin-C, ACE, IL-8 ve klinik üzerine etkisi. 42. Türk Pediatri Kongresi

E.9 KOSIF RENGIN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, AYDEMIR CUMHUR, Spastik çocuklarda bazı antropometrik ölçümlerle büyümelerinin degerlendirilmesi. 2. Uludag pediatri Kıs Kongresi

E.10 ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, KUTSAL EBRU, KARGI AHMET EKSAL, KARGI SEBNEM, ELDES NILÜFER, AYDEMIR CUMHUR, Zonguldak il merkezinde 10-14 yas grubu yurt çocuklarında majör konjenital anomali taraması. 49. Milli Pediatri Kongresi

E.11 ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, ELDES NILÜFER, ÇELEBI GÜVEN, KUTSAL EBRU, POLAT RECEP, Tularemi tanısı alan bir olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi

E.12 ÜSTÜNDAG GONCA HANDAN, ELDES NILÜFER, KUTSAL EBRU, AMIROVA EMINE, TOMAÇ NAZAN, Karbonmonoksit zehirlenmesinde geç nörolojik bulgular. 41. Türk Pediatri Kongresi